Соити / Ito Junji Kyoufu Manga Collection - Souichi no Tanoshii Nikki