Девушка-улитка / Ito Junji Kyoufu Manga Collection - Namekuji no Shoujo