Пожалуйста, оденьтесь, Такаминэ / Haite Kudasai, Takamine-san