Куро, Гроб-за-плечами / Hitsugikatsugi no Kuro.: Kaichu Tabi no Wa