Холмс на Тэрамати-Сандзё, Киото / Kyoto Teramachi Sanjou no Holmes